ผลงานการสร้างวีดีโอ นศ.ระดับปริญญาตรี 2/58


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ลลิตา
795
2   Link   อรวรรณ
686
3   Link   สุวรรณี
669
4   Link   ฉัตรเพชร
669
5   Link   ฉัตฑริกา
695
6   Link   กัญญาณัฐ
690
7   Link   สุภาพร
670
8   Link   โสมถวิล
655
9   Link   สิรินภา
696
10   Link   ธัญญาภรณ์
648
11   Link   จริยา
680
12   Link   หนึ่งฤทัย
671
13   Link   นิษา
672
14   Link   รัตน์สุดา
656
15   Link   ปริญญา
670
16   Link   พัชรินทร์
659
17   Link   หทัยรัตน์
667
18   Link   รวิตา
695
19   Link   วนิดา
669
20   Link   อภิสรา
664
21   Link   อิสราภรณ์
689
22   Link   วราภรณ์
658
23   Link   เกษศรินทร์
707
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com