การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561

User Rating: / 0
PoorBest 

ผลการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์Smileมบค.11/มบค.12

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ Dreamweaver CS6 :ทลค.11

ผลงานการจัดทำ Weblog วิชา การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ : ทลค.11


   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com